ayx爱游戏体育app官网入口,爱游戏app官方网站

ZHONGBAO

生产设备

全部分类
/
/
辅助工具设备
两个页
1

卖出板材

黄欢欢 18112372202

邮件地址:huanhuan.huang@kxwjg.com

张琪    13665121187

邮件:qi.zhang@kxwjg.com

黄十一国庆 18605101314 

邮件地址:   guoqing.huang@kxwjg.com  

  

 


 

激光束/拆弯加工处理

黄欢欢 18112372202

qq邮件:huanhuan.huang@kxwjg.com

黄十一国庆 18605101314

qq邮件:guoqing.huang@kxwjg.com

       

细密钣金折弯机箱

张时荣  18915286220

企业邮箱:shirong.zhang@kxwjg.com

张琪    13665121187

邮箱号: qi.zhang@kxwjg.com

         

冷作 机器人焊接业务

姜侨   18961621330 

企业邮箱:qiao.jiang@kxwjg.com

张琪    13665121187

邮件: qi.zhang@kxwjg.com

黄十一国庆 18605101314

油箱: guoqing.huang@kxwjg.com

 

© 2019 广州ayx爱游戏体育app官网入口,爱游戏app官方网站塑料成品有限的机构  音乐版权很多